6 причини да потърсите помощ от адвокат

Адвокатската професия е конституционно регламентирана. Нейната основна цел е да пази и защитава правата и законните интереси на гражданите от незаконосъобразното им нарушаване от страна на държавни органи или други граждани.

Съгласен съм, че не всеки правен въпрос изисква допитване до адвокат. Въпреки това, в много други ситуации, свързани с правен спор, оспорване или сделка, е по-изгодно да не рискувате да го направите сами, без съветите на опитен адвокат, който може да ви помогне.

Всъщност, качествената правна помощ може да не е евтина, но може да ви помогне да се измъкнете от редица неприятни ситуации, като развод, загуба на работа или ДУИ нарушение (шофиране под влияние). В действителност, ако не работите с адвокат в определени случаи, това може да доведе до нарушени споразумения, загубени искове и други санкции.

Ето 6 основни причини защо да наемете адвокат:

  1. Това, че нямате адвокат, може да ви струва по-скъпо

Наказателно дело може да определи дали ще бъдете лишени от свобода, а гражданско дело може да ви навреди финансово. Също така ако предявявате юрисконсултско дело като ищец по гражданско дело,  наемането на адвокат може всъщност да ви спести или спечели пари. Добре е да знаете, че има много адвокати, които няма да ви вземат нито стотинка, освен ако не спечелят делото. 

  1. Адвокатите знаят как да оспорват доказателства

Без подходящото правно обучение едва ли знаете дали ключово доказателство срещу вас не е било получено неправилно, или показанията на свидетел противоречат на по-ранно твърдение. И дали лабораторията за престъпления правилно обработва доказателствата на всяка стъпка от процеса? Но вашият адвокат ще разбере.

  1. Подаване на грешен документ или следване на неправилна процедура може да съсипе вашия случай

Ако не сте адвокат, ще ви е трудно сами да се борите със сроковете и правилното попълване на протоколи и подаване на определени правни документи. Едно закъсняло или неправилно подаване може да обърка всичко –  да забави дадена правна процедура или по-лошо – да изтегли делото изцяло (не в ваша полза).

  1. Винаги е по-добре да избягвате проблеми, отколкото да ги отстранявате по-късно

Наемането на адвокат в много случаи ще ви помогне да избегнете потенциални правни главоболия по-късно. Наистина ли разбирате всички клаузи в договора, който подписвате и до какво може да доведе той за в бъдеще?

  1. Адвокатите знаят как да преговарят споразумения и сделки с правно основание

Опитен адвокат вероятно е виждал случаи, подобни на вашите или поне знае достатъчно, за да направи прецизно предположение, за това как може да бъде разрешен в процеса. Понякога споразумението е най-добрият избор, докато друг път има повече смисъл да разгледате делото си на съд. Адвокат може също да ви помогне за договаряне на справедливо споразумение с противниковата страна.

  1. Адвокатите често предоставят безплатна консултация

Много адвокати ще се срещнат с вас безплатно за консултация и това определено е във ваша полза. Безплатната консултация ще ви даде представа за вида на вашето дело и вероятния му изход. Също така ще ви помогне да решите дали всъщност трябва да наемете адвокат.

В случай, че имате нужда от правна консултация, свържете се с нас напълно безплатно онлайн или по телефон, за да получите отговор на всички ваши въпроси.

Leave a Reply