За нас

Адвокат Трифон Грудев при ПТП правна зашита, обезщетения, дела

Адвокат Трифон Грудев

Адвокат Трифон Грудев е специалист в дела за пътнотранспортни произшествия и обезщетения. Той работи с лица, претърпели или пострадали при пътни катастрофи (ПТП), в цяла България.

Адвокат Грудев има 20 години опит в сферата на застрахователното, осигурително, търговското, гражданското и наказателното право. Член е на Софийска адвокатска колегия (САК).

Част от неговите клиенти са Евробанк, Пенсионно осигурително дружество „Бъдеще“, Инвестиционен, Евро финанс, официален представител на СААБ „Скандинавия моторс“, официален представител на Opel Bulvaria, Етропал АД – производител на медицинско оборудване.

От 2006 г. адвокат Трифон Грудев специализира в наказателното право и в момента е адвокат основно за дела, свързани с ПТП.  Представлявал е и е помогнал на пострадали в тежки катастрофи от цяла България. В момента той предлага 24/7 онлайн и офлайн консултации и съдействие на пострадали при катастрофа лица.

Ако вие или ваш близък сте претърпели или пострадали при ПТП, свържете се ТУК с адвокат Трифон Грудев или разгледайте каква защита може да ви се осигури при пътнотранспортна катастрофа ТУК.

За кантората

Адвокат Трифон Грудев и адвокатска кантора “Грудев и партньори” е основана през 2010 г. и осъществява правна дейност в сферата на процесуално представителство по граждански дела.

Кантората е специализирана в:

  • Консултации, процесуално и извън процесуално представителство на лица пострадали при ПТП по граждански и наказателни дела;
  • Производство по издаване на изпълнителни листа и водене на изпълнителни дела, свързани със събиране на вземания;
  • Извън съдебно уреждане на вземания;
  • Консултации по сключване на договори свързани с финансови рискове от застрахователни компании;
  • Правни услуги свързани с банкови и застрахователни правоотношения;
  • Търговски и арбитражни дела.

Вижте какво казват нашите клиенти и какви са техните отзиви за работата си с адвокат Грудев и адвокатска кантора “Грудев и партньори” ТУК.

Предлагаме на своите клиенти 100% компетентно правно обслужване. Получаването на справедливо застрахователно обезщетение е нашата крайна цел!