Archive for the ‘Съвети’ Category

Кога и как се обжалват актове и наказателни постановления на КАТ?

Tuesday, October 22nd, 2019

Годишно у нас пътна полиция констатира над 1 милион нарушения. Не винаги водачът е виновен и затова е добре да знаете добре правата си и да обжалвате наказанията, когато знаете, че имате право.

Първото важно нещо е да знаете кога може да получите фиш и кога акт?

 • Не подлежат на обжалване наказателни постановления и електронни фишове, с които е наложена глоба до 50 лв. включително (чл.189 (13) от ЗДвП);
 • Акт или фиш се съставя, когато пътният полицай установи нарушение по Закона за движение по пътищата;
 • Фиш се издава за по-леки нарушение, за които законът предвижда глоба до 50 лв. Глобата по фиша трябва да се плати до 2 седмици. Ако тя не бъде платена, се съставя акт; 
 • Електронен фиш (ЕФ) се издава, когато нарушението е заснето от камера на КАТ и може да се направи възражение в 7-дневен срок ;
 • При акта се отнема синият шофьорски талон и се връща чак след плащането на глобата.

В случай, че имате възражения по акта трябва да обжалвате в 3-дневен срок след съставянето му пред областната служба на КАТ в съответния район, където е извършено нарушението. До 30 дни след съставянето на акта на нарушителя следва да се издаде наказателно постановление, в което е определен размерът на глобата.

След като получи наказателното постановление (НП), с което не е съгласен, водачът подава жалба в КАТ, по която се образува дело в съответния районен съд. Най-добре шофьорът заедно с адвокат да прецени за кое нарушение си заслужава да влиза в съдебна процедура.

Важно е да знаете и че давностният срок за глобите на КАТ е 2 години, а абсолютната давност изтича 3 години след съставянето на акта.

Съставянето на акта трябва да става при спазването на определени правила и да съдържа следните задължителни данни: трите имена на съставителя на акта и неговата длъжност, дата  на съставяне на акта, дата и място на извършване на нарушението, описание на нарушението и обстоятелствата, при което е извършено, нарушените законови разпоредби, данни на водача, данни на свидетелите и др.

ВАЖНО: Липсата дори на един от изброените компоненти може да превърне акта в невалиден!

Колкото и добре да сте информирани, консултация с адвокат, в подобна ситуация, единствено ще ви помогне. Трябва да знаеш, че производството по обжалване в съда е безплатно и не губиш нищо! Дори и да не се явиш в съда – жалбата ти ще бъде разгледана.

Можеш да разчиташ на нас за помощ с обжалването на наказателни постановления на КАТ, подготовка на жалба, както и къде и как да я входираш.

Защо хората се смущават да потърсят помощ от адвокат?

Tuesday, August 13th, 2019

В 21 век искаме да се справяме сами! При наличието на огромно богатството от лесно достъпна онлайн информация, хората имат склонността да прекарват безброй часове в опит да решат проблемите си, без да потърсят специалист. Разбира се самостоятелността е нещо хубаво, но трябва да си признаем, че всеки понякога се нуждае от помощ.

Има 3 причини, поради които хората не се свързват с адвокат:

 1. Смятат, че няма нужда и ще могат да разрешат ситуацията сами

Въпреки че интернет е изключително ценен инструмент, прекалено лесно е някой да добави нещо онлайн и да последвате погрешни съвети. Ако търсите съвета на приятелите и семейството, трябва да имате предвид, че все пак колкото и добронамерени да са те, едва ли имат опита и образованието на лицензиран професионалист.

 1. Смущават се да разказват на непознат за своите проблеми

Важно е да знаете, че всички консултации с адвокат са поверителни. С правилния професионалист ще преодолеете смущението и нежеланието да споделяте. Имал съм много клиенти, които са били пред нервен срив, преди да дойдат при мен за помощ и да си тръгнат спокойни и обнадеждени.

 1. Страхуват се от разходите, включително евентуална такса за консултация

Много адвокати таксуват за първоначална консултация. Въпреки че съм съгласен, че съветването може да се разглежда като услуга, която се таксува, аз смятам, че не бива да плащате, само за да разберете възможностите си. Ето защо аз предоставям безплатна консултация, така че хората да нямат причина да не потърсят моя съвет или друг адвокат, който има същата практика.

Как да получим обезщетение при ПТП?

Thursday, July 4th, 2019

Ще ви дадем няколко практически съвета как да получите обезщетение, ако сте претърпели пътнотранспортно произшествие.

Всеки пострадал при ПТП – пешеходец, колоездач, пътник, шофьор на МПС (без виновния водач) има право на обезщетение за неимуществени вреди, което е дължимо от застрахователя по гражданска отговорност на отговорния за катастрофата. В случай, че лицето е починало вследствие на катастрофата, това право имат неговите близки (съпруг/а, родители и деца) като всеки от тях поотделно има право да получи обезщетение. По изключение такова право имат и неговите близки, които могат да докажат дълбока и трайна емоционална връзка с починалия.

Когато виновният водач няма валидно сключена застраховка „Гражданска отговорност“ или когато виновният водач е неизвестен, пострадалото лице има право да иска обезщетение от Гаранционен фонд. Също така ако виновният водач е чуждестранен гражданин със застраховка „Гражданска отговорност“ при чужд Застраховател или ПТП е настъпило на територията на друга държава пострадалото лице има право на обезщетение.

Какъв е срокът?

 • Срокът за претендиране на обезщетението е 5 години от датата на настъпването на инцидента. Добре е да сте наясно, че предприемането на каквито и да било действия свързани със застрахователното обезщетение не е спешно и не изисква Вашите активни действия в рамките на часове или дни след инцидента.

Какви документи са необходими?

 •  Документи, свързани със събитието

Към тях спадат констативния протокол за ПТП с пострадали лица, протоколът за оглед на местопроизшествието, скицата и фотоалбумът на същото, протоколите от разпитите на свидетелите в наказателната фаза, автотехническа експертиза, постановление за прекратяване на досъдебното производство, присъда/решение/определение на съда.

 • Медицински документи

Епикризи от хоспитализации и проведено болнично/оперативно лечение, рентгенови снимки, амбулаторни листове, медицински направления, листове от проведени профилактични прегледи, рецепти, направления за рехабилитация, листове от проведени рехабилитации, следооперативни протоколи, решения на ТЕЛК, съдебно-медицински експертизи от фазата на наказателния процес и др.

 • Документи за сторени разходи:

Фактури и касови бонове, свързани с разходи за болничен престой, за специализиран транспорт от и до болнични заведения, за закупуване на фиксиращи елементи (пирони, игли и др. фиксиращи елементи, поставяни оперативно при наличието на определени фактури), за заплащане на рехабилитационни процедури, за закупуване на медикаменти, помощни средства и т.н.

За да защитете правата си, едно от най-важните неща, които трябва да направите след инцидент на пътя, е да се консултирате с адвокат. Той може да защити правата ви и да се увери, че ценните доказателства няма да бъдат унищожени. Често застрахователните компании искат да вземат изявленията веднага след злополука. Важно е да сте получили правен съвет, преди да предоставите такова изявление.

В случай, че имате нужда от консултация относно застрахователно обезщетение, свържете се с нас напълно безплатно онлайн или по телефон, за да получите отговор на всички ваши въпроси.