Подготовка на договори

Консултира своите клиенти при изготвянето и съгласуването на договори и съпътстващите ги документи относно всякакъв тип граждански и търговски сделки, познати на българското право, като винаги се стреми да предлага оптимални решения на съществуващите проблеми при тяхното сключване, изпълнение и прекратяване.

 

Comments are closed.