Участие в преговори за сключване на граждански и търговски сделки

 

Адвокат Грудев е специалист в областта на гражданското и търговското право. Подпомага клиентите при избора на подходящата правна форма и доброто структуриране на техните бъдещи сделки и инвестиции с цел минимализиране на рисковете пред тяхното изпълнение.
Участва във воденето на преговори с насрещната страна с цел изясняване на всички правни аспекти на договора преди сключването му, както и гарантиране на точното му изпълнение от страните.

Comments are closed.