Консултации в областта на гражданското и търговско право

Адвокат Грудев има дългогодишен опит в консултирането на задължения от гражданскоправен, търговскоправен или трудовоправен характер и др. Преглага консултации и правна защита по всички отрасли на българското гражданско и търговско право.

Comments are closed.