Консултации и процесуално представителство при пътно транспортни произшествия и злополуки

В областта на пътнотранспортните произшествия Адвокатска кантора “Грудев и партньори” предлага помощ на пострадалите лица – консултация за законните им права и предприемане на необходимите правни мерки за изплащане на обезщетение за претърпените вреди.

Comments are closed.