Кога и как се обжалват актове и наказателни постановления на КАТ?

Годишно у нас пътна полиция констатира над 1 милион нарушения. Не винаги водачът е виновен и затова е добре да знаете добре правата си и да обжалвате наказанията, когато знаете, че имате право.

Първото важно нещо е да знаете кога може да получите фиш и кога акт?

  • Не подлежат на обжалване наказателни постановления и електронни фишове, с които е наложена глоба до 50 лв. включително (чл.189 (13) от ЗДвП);
  • Акт или фиш се съставя, когато пътният полицай установи нарушение по Закона за движение по пътищата;
  • Фиш се издава за по-леки нарушение, за които законът предвижда глоба до 50 лв. Глобата по фиша трябва да се плати до 2 седмици. Ако тя не бъде платена, се съставя акт; 
  • Електронен фиш (ЕФ) се издава, когато нарушението е заснето от камера на КАТ и може да се направи възражение в 7-дневен срок ;
  • При акта се отнема синият шофьорски талон и се връща чак след плащането на глобата.

В случай, че имате възражения по акта трябва да обжалвате в 3-дневен срок след съставянето му пред областната служба на КАТ в съответния район, където е извършено нарушението. До 30 дни след съставянето на акта на нарушителя следва да се издаде наказателно постановление, в което е определен размерът на глобата.

След като получи наказателното постановление (НП), с което не е съгласен, водачът подава жалба в КАТ, по която се образува дело в съответния районен съд. Най-добре шофьорът заедно с адвокат да прецени за кое нарушение си заслужава да влиза в съдебна процедура.

Важно е да знаете и че давностният срок за глобите на КАТ е 2 години, а абсолютната давност изтича 3 години след съставянето на акта.

Съставянето на акта трябва да става при спазването на определени правила и да съдържа следните задължителни данни: трите имена на съставителя на акта и неговата длъжност, дата  на съставяне на акта, дата и място на извършване на нарушението, описание на нарушението и обстоятелствата, при което е извършено, нарушените законови разпоредби, данни на водача, данни на свидетелите и др.

ВАЖНО: Липсата дори на един от изброените компоненти може да превърне акта в невалиден!

Колкото и добре да сте информирани, консултация с адвокат, в подобна ситуация, единствено ще ви помогне. Трябва да знаеш, че производството по обжалване в съда е безплатно и не губиш нищо! Дори и да не се явиш в съда – жалбата ти ще бъде разгледана.

Можеш да разчиташ на нас за помощ с обжалването на наказателни постановления на КАТ, подготовка на жалба, както и къде и как да я входираш.

Leave a Reply