Как да получим обезщетение при ПТП?

Ще ви дадем няколко практически съвета как да получите обезщетение, ако сте претърпели пътнотранспортно произшествие.

Всеки пострадал при ПТП – пешеходец, колоездач, пътник, шофьор на МПС (без виновния водач) има право на обезщетение за неимуществени вреди, което е дължимо от застрахователя по гражданска отговорност на отговорния за катастрофата. В случай, че лицето е починало вследствие на катастрофата, това право имат неговите близки (съпруг/а, родители и деца) като всеки от тях поотделно има право да получи обезщетение. По изключение такова право имат и неговите близки, които могат да докажат дълбока и трайна емоционална връзка с починалия.

Когато виновният водач няма валидно сключена застраховка „Гражданска отговорност“ или когато виновният водач е неизвестен, пострадалото лице има право да иска обезщетение от Гаранционен фонд. Също така ако виновният водач е чуждестранен гражданин със застраховка „Гражданска отговорност“ при чужд Застраховател или ПТП е настъпило на територията на друга държава пострадалото лице има право на обезщетение.

Какъв е срокът?

  • Срокът за претендиране на обезщетението е 5 години от датата на настъпването на инцидента. Добре е да сте наясно, че предприемането на каквито и да било действия свързани със застрахователното обезщетение не е спешно и не изисква Вашите активни действия в рамките на часове или дни след инцидента.

Какви документи са необходими?

  •  Документи, свързани със събитието

Към тях спадат констативния протокол за ПТП с пострадали лица, протоколът за оглед на местопроизшествието, скицата и фотоалбумът на същото, протоколите от разпитите на свидетелите в наказателната фаза, автотехническа експертиза, постановление за прекратяване на досъдебното производство, присъда/решение/определение на съда.

  • Медицински документи

Епикризи от хоспитализации и проведено болнично/оперативно лечение, рентгенови снимки, амбулаторни листове, медицински направления, листове от проведени профилактични прегледи, рецепти, направления за рехабилитация, листове от проведени рехабилитации, следооперативни протоколи, решения на ТЕЛК, съдебно-медицински експертизи от фазата на наказателния процес и др.

  • Документи за сторени разходи:

Фактури и касови бонове, свързани с разходи за болничен престой, за специализиран транспорт от и до болнични заведения, за закупуване на фиксиращи елементи (пирони, игли и др. фиксиращи елементи, поставяни оперативно при наличието на определени фактури), за заплащане на рехабилитационни процедури, за закупуване на медикаменти, помощни средства и т.н.

За да защитете правата си, едно от най-важните неща, които трябва да направите след инцидент на пътя, е да се консултирате с адвокат. Той може да защити правата ви и да се увери, че ценните доказателства няма да бъдат унищожени. Често застрахователните компании искат да вземат изявленията веднага след злополука. Важно е да сте получили правен съвет, преди да предоставите такова изявление.

В случай, че имате нужда от консултация относно застрахователно обезщетение, свържете се с нас напълно безплатно онлайн или по телефон, за да получите отговор на всички ваши въпроси.

Leave a Reply